Hendrik Arro nõustus meelsasti jagama meiega oma mõtteid nn Lihula sündmustest, ja ka laiemalt seonduvast:


Tervist,

nagu lubatud, saadan Sulle minu poolt koostatud artiklite kogumiku ja veel paar artiklit lisaks, mis ma kirjutasin seoses Lihula sündmustega (need artiklid olid saadetud ajalehtedele, kuid jäid avaldamata). Neis peegeldub enam-vähem meie meeste arvamus Eestis toimuva kohta. Mis puutub konkreetselt ausambasse ja sellega seotud probleemidessse, siis selle kohta räägib rubriigis "Kas unustame oma ajaloo" toodud esimene artikkel.

Tervitades
Hendrik
 
 

Avalik kiri peaministrile
Mahamagatud võimalus
Vabadusvõitlejad

Artiklid on avaldatud meie kodulehel Hendrik Arro lahkel loal.
Kodulehele naasmiseks lihtsalt sulge artikli aken.