Avamiselt ... Poster 1 ... Poster 2 ... Pilte toast ...


"Meeleliigutuse, mis pani minu suu lukku, põhjustas OAS-i eriline aura. Kõik 28 lõpetajat on tublid eesti insenerid. Nad on juba üliõpilaspõlvest alates moodustanud sõpruskonna nimega OAS, neil on ühine, järjest korrigeeritav visiitkaart. Koos peredega käib OAS, mida seob sõprus ja elutarkus, aastas üks-kaks korda koos, unustamata seejuures oma vanu õpetajaid. Kokkutulekud on enamasti erinevates maasaunades ja koos omavahelise orienteerumis-võistlusega uuel maastikul." /lk. 94/