50 aastat algusest, 45 lõpetamisest .... jaaah, aastad lendavad!


Koguneme sel puhul 8. jaanuaril.

Kella 12-ks Metsakalmistu parklasse, et sealt koos käia meist lahkunud õppejõudude ja õpikaaslaste kalmudel.

Kella 17-ks koguneme Sütiste tee 21 I korrusel asuvasse söökla peosaali.


Korraldajatelt infot täienduseks eelnevale:

  • Kuivõrd kalmud ja kalmistud on kenasti talverahus lume alla mattunud, jätame kalmistutel käimised sel korral vahele.
  • Õhtune algus jääb ikka kella viiele.
  • Sütiste 21 parkla on tasuline, 10 EEK tund, 5-24 tundi 50 EEK. Makseautomaat tunnistab ainult kroone!


PIDU PEETUD!
Operaator Mati Kõnno jäädvustas õhtu tipphetked helis ja pildis. Oleks tore, kui see traditsiooniks kujuneks!

Siia on talletatud professor Andres Siirde mõtted põlevkivi ja CO2 kvootide ümber.

Ja siit leiate Eimari esitluse meist läbi aegade ... 1960-1965-2010